Upgrade โปรแกรม POFF
24 พ.ย.49
   

poff_patch เวอร์ชั่นนี้ เป็นการปรับปรุงตามรายละเอียดดังนี้

1. ปรับปรุงการเพิ่มชุมชนให้สามารถเพิ่มชุมชนได้มากกว่า 99 ชุมชน
2. เพิ่มรายงาน ปิรามิดจำแนกตามเพศและช่วงอายุ
3. ปรับปรุงการสอบถามข้อมูลให้ประมวลผลเร็วขึ้น

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมโดย ปรับรหัสครอบครัวจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก เช่น
เดิม 230100005 เป็น 2300100005

และ ปรับรหัสบุคคลจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก เช่นเดียวกัน เช่น
เดิม 231300021 เป็น  2301300021
ซึ่งเป็นการปรับ รหัสชุมชนจาก 2 หลักเป็น 3 หลักนั่นเอง

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. คลิกปุ่ม DownLoad ข้างล่าง 
2. คลิกปุ่ม save
3. ให้ save ไฟล์ไว้ที่ C:\ProgramFiles\poff ชื่อไฟล์ poff_patch.zip
4. หากมีไฟล์เดิมอยู่แล้วให้ Replace All 
5. เปิดหน้าต่าง Expore แล้วไปที่ C:\ProgramFiles\poff
6. ทำการ Unzip ไฟล์ชื่อ poff_patch.zip โดยคลิกขวาที่ชื่อไฟล์แล้วเลือก Extract to here
    (ถ้าไม่มี ให้เลือก WinZip แล้วเลือก Extract to here)
    หรือ
    หากเครื่องที่ใช้ไม่มี WinZip ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ poff_patch.zip จะเปิดหน้าต่าง Explore    
    ที่มีไฟล์ poff_patch.exe อยู่ข้างใน ให้ทำการ copy ไฟล์ poff_patch.exe  มาไว้ที่     
    C:\ProgramFiles\poff

7. จะได้โฟลเดอร์ชื่อ UpgradePOFF21
8. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ชื่อ UpgradePOFF21 จะพบไฟล์ชื่อ Upgradepoff21
9. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Upgradepoff21 จะเข้าสู่ขั้นตอนการ upgrade โปรแกรม POFF