โปรแกรม SolveDate.exe (9 ก.ค.50)

คำอธิบาย
โปรแกรม SolveDate.exe ตัวเดิมอาจมองข้ามข้อมูลที่มีปัญหาบางประการ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อรวมข้อมูลที่ส่วนกลาง
โปรแกรม SolveDate.exe เวอร์ชั่นใหม่นี้สามารถแก้ข้อมูลที่มีปัญหาเหล่านั้นได

โปรแกรม SolveDate.exe คืออะไร
มีไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูล POFF ที่มีการนำเข้าไปแล้ว แต่ยังไม่ถูกรูปแบบ หรือยังไม่สมบูรณ์ 

วิธีใช้
ให้ใช้โปรแกรม SolveDate.exe นี้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม DownLoad ข้างล่าง 
2. คลิกปุ่ม save 
3. ให้ save ไฟล์ไว้ที่ C:\ProgramFiles\poff ชื่อไฟล์ SolveDate.zip
4. เปิดหน้าต่าง Expore แล้วไปที่ C:\ProgramFiles\poff
5. ทำการ Unzip ไฟล์ชื่อ SolveDate.zip โดยคลิกขวาที่ชื่อไฟล์แล้วเลือก Extract to here (ถ้าไม่มี ให้เลือก WinZip >> Extract to here) 
หากเครื่องที่ใช้ไม่มี WinZip ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SolveDate.zip จะเปิดหน้าต่าง Explore ที่มีไฟล์ SolveDate.exe อยู่ข้างใน ให้ทำการ copy ไฟล์ SolveDate.exe  มาไว้ที่ C:\ProgramFiles\poff
6. จะได้ไฟล์ชื่อ SolveDate.exe
7. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ชื่อ SolveDate.exe  เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูล POFF ที่นำเข้าแล้ว
8. จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูล โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูล POFF ใน D:\poff_data\data หากไม่มีข้อมูลใน D:\poff_data\data โปรแกรมจะให้เลือก Path ของข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
9. คลิกปุ่มเริ่มต้น
10. เมื่อโปรแกรมประมวลผลเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อรายงานให้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุงให้สมบูรณ์
11. นำข้อมูลที่ปรากฏไปค้นหาในโปรแกรม POFF 2.1 เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไป

หมายเหตุ
ไฟล์รายงานผลจะถูกเก็บไว้ที่เดียวกับโปรแกรม SolveDate.exe