1. กำหนดจุดเริ่มต้น ด้วยการ "คลิกบนแผนที่" หรือป้อน keyword :
2. กำหนดจุดปลายทาง ด้วยการ "คลิกบนแผนที่" หรือป้อน keyword :
** ต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างและลากแล้วปล่อยตำแหน่งที่ต้องการ หรือ เริ่มค้นหาเส้นทางใหม่อีกครั้ง