หน่วยงานราชการ สำนักงานเขต สถานีบริการน้ำมัน หรือปั๊มแก๊ส
ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระบบสารสนเทศสัตวแพทย์สาธารณสุข สัตว์นำโรคสู่คน || รับเรื่องร้องเรียน
ระบบข้อมูลสถิติเชิงแผนที่ ปี 2552 ระบบข้อมูลโครงการตามนโยบาย กทม. 2548-2550 | 2551
ระบบข้อมูลไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โปรแกรมบันทึกข้อมูลครอบครัว
(by POFF Teams)
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียว/สวนสาธารณะ
**ยินดีต้อนรับ ท่านเป็นผู้ใช้ลำดับที่ :**
click for free hit counter
** แนะนำเว็บไซด์ 50 สำนักงานเขต : | และเว็บไซด์ ระบบติดตามประเมินผลโครงการ© Bangkok Metropolitan Administration |
173 Thanon Din So Phra Nakhon District, Bangkok. Post code BKK. 10200
Tel. 0-2221-2141 - 69
Fax. 0-2224-9895